Privacyverklaring


Door gebruik te maken van de website www.kooijmansschijndel.nl en/of www.degroenehand.com gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Indien u hiermee niet akkoord gaat, communiceer dan geen gegevens van persoonlijke aard via de websites beheerd door A.H. Kooijmans & Zonen B.V.

Zodra u onze website www.kooijmansschijndel.nl en/of www.degroenehand.com bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over u. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaan deze veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie we van u hebben, neem dan contact met ons op. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 april 2023.

 

Inhoudsopgave

1.     Wanneer past u deze privacyverklaring toe?
2.     Wie gebruikt uw gegevens?
3.     Van wie gebruiken we gegevens?
4.     Hoe komen we aan uw gegevens?
5.     Welke gegevens van u gebruiken we?
6.     Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
7.     Hoelang bewaren we uw gegevens?
8.     Met wie delen we uw gegevens?
9.     Waar slaan we uw gegevens op?
10.  Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
11.  Wat mag u van ons vragen?
12.  Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
13.  Welke cookies gebruiken we?
14.  Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
15.  Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

1.     Wanneer past u deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals klanten, dealers, leveranciers en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

2.     Wie gebruikt uw gegevens?

A.H. Kooijmans & Zonen B.V. is verantwoordelijk voor de websites www.kooijmansschijndel.nl en www.degroenehand.com en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

A.H. Kooijmans & Zonen B.V.
Duinweg 11
5482 VR  Schijndel
KvK nr.: 160.42.253

3.     Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer klanten, dealers, leveranciers en zakelijke contactpersonen.

4.     Hoe komen we aan uw gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u zodra u:

·       onze website bezoekt
·       een account aanmaakt
·       gegevens invult op onze website
·       contact met ons opneemt via mail, telefoon of op een andere manier
·       toestemming voor het gebruik geeft aan een van onze dealers

5.     Welke gegevens gebruiken we van u?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

​·     Naam
·     Woonadres of vestigingsadres
·     Bezorgadres
·     E-mailadres
·     Telefoonnummer
·     Bedrijfsgegevens waaronder KvK num​mer en BTW nummer
·     Financiële gegevens waaronder bankgegevens​

 

6.     Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

·       We hebben van u toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te gebruiken.
·       We gebruiken uw gegevens omdat we u als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen.

 

7.     Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als dat nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Zolang u bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we uw gegevens alleen voor statistieke doeleinden om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer weten over hoelang we specifieke gegevens van u bewaren, neem dan contact met ons op.

 

8.     Met wie delen we uw gegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens geven aan anderen. We doen dit alleen als

·       we van u toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens te gebruiken
·       u klant bij ons bent
·       een derde partij die ons ondersteunt in hoofdzakelijk het onderhoud en de ondersteuning van onze informatiesystemen of voor het versturen van onze nieuwsbrief.

 

9.     Waar slaan we uw gegevens op?

We verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook uw gegevens binnen de EER opslaan. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

10.  Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om uw gegevens zoals organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in handen van anderen terechtkomen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heeft u vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op. Wanneer we uw gegevens delen met anderen, dan zijn zij ook verplicht daar met dezelfde zorg mee om te gaan als wij. Merk u dat dit niet zo is, laat het ons ook weten.

 

11.  Wat mag u van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor u op een rijtje:

Recht op informatie

We moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van u verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U mag ons altijd vragen om uw gegevens die we van u hebben in te zien.

Recht op correctie

U mag ons vragen om uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun u bij ons aangeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit

Ben u klant bij ons of heeft u toestemming gegevens voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u ons vragen om uw digitale gegevens te sturen die we van u hebben. Zo kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.

Recht op beperking

U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden

U mag ons vragen om alle gegevens die we van u hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we uw gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen

U mag een klacht indienen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht dan lossen we die graag voor u op. Neem daarvoor contact met ons op. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur uw aanvraag of klacht naar ons via info@kooijmansschijndel.nl. We verwerken uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. We kunnen u vragen om u te identificeren. In dat geval vragen we bij u gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

12.  Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

 

13.  Welke cookies gebruiken we?

U vindt ons cookiebeleid onder deze pagina: https://www.kooijmansschijndel.nl/cookie-policy

 

14.  Nieuwsbrief

Om u te kunnen abonneren op onze nieuwsbrief, vragen wij bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres). U kunt zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de desbetreffende koppeling die aan elke nieuwsbrief wordt toegevoegd.

 

15.  Koppelingen

De websites kunnen koppelingen bevatten naar andere websites die niet door A.H. Kooijmans & Zonen B.V. worden beheerd. A.H. Kooijmans & Zonen B.V. is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of privacybeleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door op deze koppelingen te klikken, verlaat u de websites die door A.H. Kooijmans & Zonen B.V. worden beheerd, waardoor de huidige privacyverklaring niet langer van toepassing is. Elk gebruik van deze websites van derden is op eigen risico.

 

16.  Wat doen we met gegevens van minderjaren?

We richten ons met onze website of organisatie niet op minderjarigen. Dit houdt in dat als u jonger bent dan 18 jaar, u toestemming nodig heeft van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Bent u bij uw bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat u voor uw bezoek deze toestemming heeft gekregen.

 

17.  Heb u een vraag over deze privacyverklaring?

Heeft u een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@kooijmansschijndel.nl. We helpen u graag.