DE HISTORIE VAN A.H.KOOIJMANS & ZN. BV.

We gaan ver terug in de tijd, meer dan 250 jaar. De republiek der Nederlanden lag voortdurend in oorlog met de Engelsen. De Gouden eeuw was al even voorbij en steeds meer armoede heerste in de eens zo rijke Nederlanden.


Het is 1755
Een vijftal kilometer ten zuiden van Den Bosch, in het plaatsje Den Dungen, werd bij de familie Kooijmans, een boeren gezin, een jongetje geboren. Zijn ouders gaven hem de naam Gerard. Hij groeide op als landbouwer en op een gegeven moment werd hij verliefd op een leuk meisje. Ze was 5 jaar jonger dan Gerard en heette Anna Pauw.Gerard en Anne trouwden samen en kregen in een zoon die ze André noemde.

Het was in de tijd dat Nederland de aardappel als volksvoedsel ging gebruiken. Aanvankelijk wilde de boeren niets van deze aardappelplant weten, immers waren de stengels en bessen ervan giftig. Maar weldra bleek dat zorgvuldig geselecteerde rassen geschikt waren voor menselijke consumptie en de boeren gingen volop aardappels oogsten.

De jonge André Kooijmans was een vlijtig manneke en verdiende toen hij opgroeide, net als vader Gerard, de kost als boer. André wilde wat extra geld verdienen en leerde manden vlechten. Hij deed dat graag en ging het mandenmaker vak in. Er was volop werk in dit vak. De vraag naar aardappelmanden werd groter en groter. Toen André Kooijmans trouwde met Toos Lindemans uit Sint-Michielsgestel, verhuisden ze samen naar Schijndel. Het was een moeilijke tijd. Men moest hard werken om een paar centen te verdienen.

Nederland was bezet door de Fransen onder leiding van Napoleon. Zijn broer Lodewijk werd verkozen tot Koning van Holland. Deze tijd van “onderdrukking” duurde van 1795 tot 1813.

André Kooijmans en Toos Lindemans kregen 4 zonen en 3 dochters. Alle 4 hun zonen: Gerard (1810), Anton (1813), Johan (1821) en Harrie (1827) werkten in de mandenmakerij van vader André.


Het is 1860
Harrie, de jongste van de 4, nam de mandenmakerij over toen vader André in 1860 overleed. Harrie kreeg maar liefst 11 kinderen  wat toen gewoonlijk was. Toch ging het in zijn gezin niet goed. Van hun 11 kinderen werden er 6 niet ouder dan 4  maanden en een kind stierf na 11 maanden. Dat was niet ongebruikelijk in die tijd. Het land werd geteisterd door pest ofwel TBC waar erg veel arme mensen aan overleden. De hygiënische omstandigheden waren ook slecht in die tijd. Gelukkig was er een taaie onder de 11. Zijn naam was Hans. Het tweede kind van Harrie en Anna. Hij kreeg als bijnaam Hanneske en nam later de mandenmakerij van vader Harrie over. Hanneske kreeg 12 kinderen waarvan er 6 binnen een maand stierven, een kind na 11 maanden, vervolgens overleden er drie op 22, 24 en 27 jarige leeftijd aan TBC. Slechts 2 kinderen Toon (64) een Truus (72) werden een heel stuk ouder.

De foto hierboven is gemaakt in 1917 voor de Bunderstraat 50 te  Schijndel. Het is de oude mandenmakerij waar André Kooijmans is begonnen. Linksonder vlecht een zoon van Hans Kooijmans een mand. Zijn naam is Harrie Kooijmans. Een andere zoon Toon (A.H.Kooijmans, op deze foto 23 jaar oud), staat links van de deuropening. Dochter Truus Kooijmans staat in de deuropening. De 12 jaar oude Toosje Kooijmans leunt met haar arm op de stoel. De vrouw die op de stoel leunt heet Nel Steenbakkers. De naam van de man met snor voor de deuropening is Harrie van Tartwijk. De andere twee jonge knapen rechts op de foto zijn niet bekend maar waarschijnlijk is het rechtse jongetje Tijn Kooijmans. HansKooijmans overleed in 1945 en werd 88 jaar oud, net zo oud als zijn vader Harrie.

Toon (A.H.) Kooijmans zette het bedrijf op 31 mei 1922 van vader Hans  Kooijmans door. In de mandenmakerij  van  Toon  werkten 3 van zijn 4 zonen: Jo, Harrie en André. Na de tweede  wereldoorlog begon Toon met het maken van houten hooiharken, stokken en weldra ook stelen voor gereedschappen. Op de foto welke gemaakt is op 31 mei 1947 zit Toon Kooijmans op een mand. Achter hem staan 10 van zijn werknemers. Op het moment dat de foto gemaakt werd is het 25 jaar geleden dat Toon het bedrijf van zijn vader Hans overnam.

Rechts op de foto staat Dries van Breugel, de zwager van Toon. Hij werkte bijna zijn gehele leven waarvan een groot gedeelte op Bunderstraat 50.  Jo Kooijmans is de tweede van rechts. Harrie en André Kooijmans staan niet op de foto. In die tijd was het gebruikelijk dat men vanaf zijn jeugdjaren tot aan z’n pensioen voor eenzelfde baas werkte. Op de foto, de derde man van rechts staat Jaske van de Leest. Deze man heeft 50 jaar bij Kooijmans gewerkt. Zijn zoon Henk van de Leest 48 jaar. Vader en zoon samen maar liefst 98 jaar.

Tot aan zijn dood op 15 februari 1958 runde Toon Kooijmans het bedrijf samen met zijn drie zonen. De naam van het bedrijf was destijds: de firma A.H.Kooijmans en Zonen. De foto hierboven is gemaakt vanuit de oude mandenmakerij op de Bunderstraat 50. Het is voorjaar  1956. De Opel Blitz staat volgeladen, klaar om een partij houten hooiharken af te leveren. De werkplaats is zelf gebouwd en stamt uit het einde van de veertiger jaren.
                                                                                    
Na het overlijden van Toon Kooijmans werd de productie gesplitst en ging zoon Jo verder met de mandenmakerij. De broers  Harrie en André Kooijmans besloten zich verder te
specialiseerden in de fabricage van essen stelen voor gereedschappen.

In 1972 werden de eerste handelsartikelen aangekocht. Dit waren voornamelijk producten die aan
een steel gemonteerd konden worden.

Het bedrijf groeide flink uit zijn jasje. De verhuizing in 1975 naar het nieuwe industrieterrein de Duin
was noodzakelijk.

Er was veel werk. Het grondwerk kwam sterk in opkomst. In 1978 en 1979 werden in ieder jaar meer dan 48.000 Ruhr Brillant batsen verkocht en een veelvoud aan ATLAS Blijham stelen werden in die jaren geproduceerd. Het programma land en tuinbouwgereedschappen breidde steeds verder uit.

In 1997 nam A.H.Kooijmans & Zn BV collega stelen fabrikant Van der Velden uit Cuijk over.
De bedrijfsgebouwen op de Duinweg in Schijndel werden fors uitgebreid om de activiteiten uit Cuijk over te kunnen plaatsen. Inmiddels had Martien Kooijmans het bedrijf van zijn oom André (in 1987) en daarna van vader Harrie (in 1991) overgenomen. Vanwege sterke groei werden in 2007 de naastgelegen percelen Duinweg 9 en 9a aangekocht om toekomstige uitbreiding te kunnen realiseren.

Het begon allemaal met het mandenmakerij’tje van André Kooijmans die hij in het begin van de 19e eeuw startte. We zijn 6 generaties verder en Martien Kooijmans runt samen met een 22 tal medewerkers een succesvol bedrijf.

André Kooijmans
Harrie Kooijmans
Hans Kooijmans
Toon Kooijmans
Harrie Kooijmans
Martien Kooijmans

1785 - 1860
1827 - 1915
1857 - 1945
1894 - 1958
1931 - 2004
1957